konkurs podzamcze >>

    225

Projekt Rewitalizacji Podzamcza opracowany został w oparciu o wnioski z analiz urbanistycznych dotyczących całego miasta Lublina. Wynika z nich, iż dzisiejszy Lublin nie wykorzystuje potencjału jaki daje woda we współczesnym mieście. Rzeki takie jak Bystrzyca i Czechówka kojarzą się dzisiaj częściej ze ściekami i barierami przestrzennymi niż rekreacyjną i przyjazną przestrzenią dla mieszkańców. Postuluje się aby zmienić ten niekorzystny trend i odkryć na nowo zapomnianą i często niewygodną rzekę w mieście. Zgodnie z analizami, wnioskami społecznymi, założeniami urbanistycznymi, mając świadomość skomplikowanej historii tego miejsca, postuluje się odtworzyć naturalny krajobraz doliny Czechówki wraz z odtworzeniem pierwotnej topografii Wzgórza Czwartek. Równoległe pielęgnowanie dwóch krajobrazów : Starego Miasta oraz doliny rzecznej może przywrócić Lublinowi pełną harmonię i równowagę oraz ład przestrzenny, a także oferować mieszkańcom bardzo atrakcyjną i zróżnicowaną przestrzeń życiową. Rozwiązaniem problemu jednopoziomowości jest wprowadzenie wielopoziomowości, a co za tym idzie uprzestrzennienie struktury i funkcjonowania miasta. W ten sposób skutecznie można zniwelować mnogość kolizji, a przede wszystkim rozdzielić komunikacje kołową z pieszą.

Proponuje się wprowadzenie czterech głównych poziomów miasta:
Poziom -1 – historyczna dolina
Poziom 0 – plac publiczny
Poziom +1 – kładki publiczne
Poziom +2 – zielone dachy

Zespół projektowy: CZAARCH ARCHITEKCI

Projektanci: mgr inż. arch. Rafał Czajka
mgr inż. arch. Krzysztof Kazubek
mgr inż. arch. Łukasz Smosarski

    225

konkurs podzamcze >>


Projekt Rewitalizacji Podzamcza opracowany został w oparciu o wnioski z analiz urbanistycznych dotyczących całego miasta Lublina. Wynika z nich, iż dzisiejszy Lublin nie wykorzystuje potencjału jaki daje woda we współczesnym mieście. Rzeki takie jak Bystrzyca i Czechówka kojarzą się dzisiaj częściej ze ściekami i barierami przestrzennymi niż rekreacyjną i przyjazną przestrzenią dla mieszkańców. Postuluje się aby zmienić ten niekorzystny trend i odkryć na nowo zapomnianą i często niewygodną rzekę w mieście. Zgodnie z analizami, wnioskami społecznymi, założeniami urbanistycznymi, mając świadomość skomplikowanej historii tego miejsca, postuluje się odtworzyć naturalny krajobraz doliny Czechówki wraz z odtworzeniem pierwotnej topografii Wzgórza Czwartek. Równoległe pielęgnowanie dwóch krajobrazów : Starego Miasta oraz doliny rzecznej może przywrócić Lublinowi pełną harmonię i równowagę oraz ład przestrzenny, a także oferować mieszkańcom bardzo atrakcyjną i zróżnicowaną przestrzeń życiową. Rozwiązaniem problemu jednopoziomowości jest wprowadzenie wielopoziomowości, a co za tym idzie uprzestrzennienie struktury i funkcjonowania miasta. W ten sposób skutecznie można zniwelować mnogość kolizji, a przede wszystkim rozdzielić komunikacje kołową z pieszą.

Proponuje się wprowadzenie czterech głównych poziomów miasta:
Poziom -1 – historyczna dolina
Poziom 0 – plac publiczny
Poziom +1 – kładki publiczne
Poziom +2 – zielone dachy

Zespół projektowy: CZAARCH ARCHITEKCI

Projektanci: mgr inż. arch. Rafał Czajka
mgr inż. arch. Krzysztof Kazubek
mgr inż. arch. Łukasz Smosarski